U bent hier: Home / Tot uw dienst / Veiligheid en preventie / Slachtofferhulp en Bemiddeling

Slachtofferhulp en Bemiddeling

De gemeentelijke dienst Slachtofferhulp, Bemiddeling en Alternatieve Maatregelen speelt de rol van tussenpersoon voor de burger en de verschillende gemeentediensten.

Dienst psychologische Slachtofferhulp 

De dienst Slachtofferhulp van de gemeente Jette verzekert de eerste opvang van de slachtoffers. Deze opvang bestaat eveneens uit het oriënteren van personen naar verschillende structuren voor gespecialiseerde hulp. 

Anderzijds staan de criminologen van de dienst ter beschikking van de slachtoffers bij de getuigenverklaring in delicate zaken, bij het informeren en begeleiden van de familie, bij het oplossen om sociale problemen (het zoeken van tijdelijke opvang, begeleiding om sociale hulp te komen,…).

Het bureau voor slachtofferhulp heeft ook een specifieke project ontworpen : “Le Petit Prince a dit” die mensen steunt tijdens hun rouw.

Dienst bemiddeling

Bemiddeling is een  manier om geschillen bij te leggen waarbij aan de belangen van beide partijen tegemoet wordt gekomen. De partijen verbinden zich ertoe om samen vrijwillig een oplossing te zoeken waarin ze zich allebei kunnen vinden.

De bemiddelaren houden zich bezig met alle soorten geschillen, d.w.z. :

  • lokale geschillen (tussen buren, geschillen tussen huurder/verhuurder, familiale geschillen)
  • geschillen op de openbare ruimte

Dienst alternatieve gerechtelijke maatregelen 

De juridische alternatieve maatregelen bestaan uit werkstraffen en uit werken van algemeen belang en zijn bestemd voor meerderjarigen. Deze worden ingeschreven in het kader van de wet op de bemiddeling in strafzaken en op de autonome werkstraf.

Een werkstraf is een activiteit die de dader in zijn vrije tijd vrijwillig vervult bij een openbare dienst, een vzw of een stichting met een sociaal, cultureel of wetenschappelijk doel, als symbolisch herstel voor het leed dat hij veroorzaakt heeft met zijn strafbaar gedrag.

Deze alternatieve sancties bieden verschillende voordelen, zoals het begunstigen van de sociale contacten. Ze maken het bovendien voor de dader mogelijk maken om de schade symbolisch te herstellen en het opnemen van zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot zijn gedrag en de gevolgen ervan.

Sophie Leutenez - Verantwoordelijke : 02.423.14.50

Didier Bensalah - Bemiddelaar: 02.423.14.51

Cynthia Haddad - Begeleiding Alternatieve maatregelen: 02.423.14.57
Sandrine Van Der Beken - Begeleiding Alternatieve maatregelen - Bemiddeling - Slachtofferhulp: 02.423.14.58

Anastasia Lopez Paredes - Psychologische begeleiding slachtoffers: 02.423.14.54
Caroline Fierens - Psychologische begeleiding slachtoffers

Gemeentelijke dienst Slachtofferhulp, Bemiddeling en alternatieve maatregelen
Kardinaal Mercierplein 11