U bent hier: Home / Tot uw dienst / Openbare ruimte / Lopende werven

Lopende werven

De straten en voetpaden maken een belangrijk deel uit van uw leefomgeving. De gemeente voert op het vlak van openbare werken een proactieve politiek. Dit betekent dat de straten een mooie asfaltlaag krijgen aangemeten en de voetpaden waar nodig vernieuwd worden, dit alles in samenspraak met de nutsvoorzieningsbedrijven.

Jetselaan, J. Sermonlaan, Broustinlaan en de Vanderborghtstraat

Heraanleg

Nog tot juni 2019 voert Sibelga bekabelingswerken uit in diverse Jetse straten. Tijdens deze werken zal in de Jetselaan, de J. Sermonlaan, de Broustinlaan en de Vanderborghtstraat een  tijdelijk parkeerverbodgelden.

Baron de Laveleyestraat

Heraanleg

De gemeente is momenteel bezig met de heraanleg van de Baron de Laveleyestraat. In functie van de planning van de werken is hetautoverkeer en parkeren er verboden en is de toegang tot de garages niet mogelijk. De werken zullen nog tot begin april duren.

C. Hoornaertstraat

Vernieuwing riolering en heraanleg

Sinds februari is nutsmaatschappij Vivaqua bezig met de vernieuwing van de privatie verioolaansluitingen in de straat. Daarna volgt een volledige heraanleg van de straat, van gevel tot gevel. De geplande uitvoeringstermijn voor de werken bedraagt 5 maanden. In functie van de planning van de werken is het autoverkeer en parkeren er verboden en is de toegang tot de garages niet mogelijk.

Clos 't Hof ten Berg

Water, elektriciteit en openbare verlichting

In maart starten Sibelga en Vivaqua met de vernieuwing van hun infrastructuur in Clos‘t Hof ten Berg. Deze werken zullen 3 maanden in beslag nemen. In functie van de planning van de werken zal het autoverkeeren parkeren er verboden zijn en zal de toegang tot de garages niet mogelijk zijn.

Gielelaan

Aanleg kabels

In maart start Telenet met de vervanging vande kabels in de Gielelaan. Deze werken zul-len 1 maand in beslag nemen. In functie vande planning van de werken zal het autover-keer en parkeren er verboden zijn en zal detoegang tot de garages niet mogelijk zijn.

Tram 9

Dikke Beuklaan

Meer info over deze werken: www.tram9.brussels - www.mivb.be - 0800.94.001 (van 9u tot 12u)

Compensatievergoeding

De inkomenscompensatievergoeding is een federale vergoeding die wordt toegekend aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbare domein. Voor meer informatie over deze vergoeding en de stappen die u moet ondernemen om een steunaanvraag in te dienen, kan u terecht op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Afvalophaling

Door bepaalde werven kunnen de vrachtwagens van Net Brussel sommige straten moeilijk of niet bereiken voor de ophaling van de vuilniszakken. Indien dit het geval is voor uw straat, moet u uw vuilniszakken deponeren op de hoek van de straat, tijdens dezelfde uren als gewoonlijk, tijdens de duur van de werken. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Net Brussel op 0800.971.81.

Parkeerkaart ‘werken’

Bewoners van die geen toegang hebben tot hun garage gedurende werven en niet over een bewonerskaart beschikken, kunnen een parkeerkaart ‘werken’ aanvragen. Met deze kaart kunnen ze gedurende de werken parkeren in hun sector. Meer info: 0800.35.678 – parking.brussels.

Handicap en beperkte mobiliteit

Mocht u tijdens deze werken problemen ondervinden om uw woning te bereiken, neem dan contact op met de dienst Stadsaanleg op het nummer 02.423.13.93.

 
Privacy

Privacy