U bent hier: Home / Het OCMW / Wat is een OCMW?

Wat is een OCMW?

Het OCMW ( Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) is een lokale openbare instelling en is essentieel voor de goede werking van de gemeenten.

De taken van het OCMW zijn beschreven in de organieke wet van 8 juli 1976 en in de wet van 26 mei 2002. 'Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.' 

Verschillende hulpvormen

De geboden hulp kan verschillende vormen aannemen: leefloon, medische hulp, betalen van de energiefacturen, buitenschoolse activiteiten, maaltijden aan huis, installatiepremie, …

De aanvragen worden individueel behandeld door de maatschappelijke werkers. De aanvraag zal aanleiding geven tot een sociaal onderzoek, bezoek ter plekke en doorlichting van de individuele situatie. De finale beslissing wordt genomen door de raad voor maatschappelijk welzijn of door zijn delegatie (speciaal comité van de sociale dienst).

Sociale activering

De opdracht van het OCMW ligt niet enkel in de financiële ondersteuning van mensen, ze omhelst ook de begeleiding en activering van werkzoekenden (opleiding in informatica, talen,…).

Naast de opdrachten qua individuele begeleiding kan het OCMW ook andere taken op zich nemen: schuldbemiddeling, gezinshulp, juridische ondersteuning, rust-en verzorgingstehuis, sociaal restaurant, transitwoningen,… Meer dan ooit is het OCMW een open sociaal huis ten dienste van de ruime bevolking.

De diensten sociale hulp van het Jetse OCMW worden opgesomd in de rubriek Maatschappelijk Welzijn.