U bent hier: Home / Maatschappelijk welzijn / Schuldbemiddeling / Minnelijke schikking

Minnelijke schikking

De dienst bemiddeling via minnelijke schikking is er voor personen met schulden, uitgezonderd schulden die het gevolg zijn van commerciële activiteiten die langer dan 6 maanden gestopt zijn. De bedoeling is om een financieel evenwicht te vinden en om de schulden af te lossen, in alle menselijke waardigheid.

Afbetalingsplan

Er wordt, samen met de gebruiker, een financieel schema opgesteld om het beschikbare bedrag te bepalen en de meest gepaste oplossing te vinden voor de financiële problemen.

Tergelijkertijd neemt het OCMW contact op met alle schuldeisers zodat ze op de hoogte zijn dat u zich laat begeleiden en ook om een overzicht te krijgen van al de aangegane schulden. Hierna kan de dienst een plan voor minnelijke schikking opstellen en aftoetsen bij de diverse schuldeisers.

Indien deze stappen tot niets leiden kan de dienst u helpen om een verzoek tot  gezamelijk schuldbeheer in te dienen bij de arbeidsrechtbank, dit doen we in samenwerking met de vzw het Leger des Heils.

Het kan niet genoeg onderlijnd worden dat de dienst de schulden niet overneemt. De dienst is een neutrale tussenpersoon tussen de schuldenaar en de schuldeisers.

Medewerking

Deze begeleiding is gebaseerd op een oprechte en actieve samenwerking tussen de dienst en de betrokken persoon. De schuldenaar engageert zich om de overeenkomsten na te leven. Indien er zich nieuwe problemen voordoen, moet de dienst hiervan snel op de hoogte gebracht worden. Om een efficiënte werking te garanderen, werkt de dienst enkel op afspraak.

OCMW van Jette - Dienst Schuldbemiddeling
Sint-Pieterskerkstraat 47 - 1090 Jette
cpas-ocmw@jette.irisnet.be
02.422.46.11