U bent hier: Home / Tot uw dienst / Sociaal / Sociale steun

Sociale steun

Verscheidene Jetse organisaties, zowel privé als vanuit de overheid, zijn gericht op de steun van personen. Deze hulp betreft verschillende aspecten van het sociale leven, van administratieve tot financiële steun, materiaal of juridisch, specifiek of op lange termijn.

Financiële hulp

 

"Iedereen heeft recht op sociale hulp. Dit moet er voor zorgen dat eenieder een menswaardig bestaan kan leiden." Dit is de eerste opdracht van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Mensen die nood hebben aan financiële hulp moeten zich dus tot het OCMW richten.

 

 • Regelmatige steun

  Het OCMW biedt noodlijdende mensen een financiële bijstand. Meestal wordt het sociaal leefloon uitgekeerd aan mensen zonder ander inkomen.
  Sociale dienst OCMW - Sint-Pieterskerkstraat 47 in Jette - tel: 02.422.46.11

 • Specifieke hulp
  Het OCMW kan eveneens specifieke hulp uitkeren, voornamelijk een voorschot op de uitkering; als hulp om de huur te betalen; om tussen te komen bij de gas-, water- of elektriciteitsfacturen; steun om huurwaarborgen te betalen. Het OCMW helpt eveneens voor de verblijfskosten in een opvangcentrum of de plaatsing in een privé-rusthuis. Daarnaast bieden ze steun voor de kosten van medisch-farmaceutische zorgen.
  Sociale dienst OCMW - Sint-Pieterskerkstraat 47 in Jette - tel: 02.422.46.11

 • Jetse lening- en spaarvereniging
  Het Centre d'Entraide de Jette heeft de Jetse lening- en spaarvereniging opgericht. Het basisprincipe bestaat uit sparen, voor een minimumbedrag van 2,5 €/maand gedurende minstens 1 jaar. Na deze termijn kan de spaarder een lening aanvragen, zonder intrest, voor de dubbele som van het gespaarde geld. Deze leningen gelden enkel voor kleine sommen.
  Centre d'Entraide de Jette - Henri Werriestraat 11 in Jette - tel. 02.428.90.56
   

Materiële hulp

 

 • Voedselhulp

  Het Centre d'Entraide de Jette levert voedselhulp na een onderzoek door de sociale assistente die bepaalt of de steunaanvraag gerechtvaardigd is. De voedselpakketten worden samengesteld in functie van het aantal personen in het gezin en de eventuele kinderen.
  Centre d'Entraide de Jette - Henri Werriestraat 11 in Jette - tel: 02.428.90.56

 • Het sociaal restaurant Restojet

  Restojet is een sociaal restaurant dat voor iedereen open staat. U kan er een maaltijd krijgen voor de bescheiden som van 3 € (soep, hoofdschotel, dessert en drank). De maaltijden worden opgediend tussen 12u en 14u. Er is eveneens een sociale permanentie voor de bezoekers van Restojet. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn er culturele, ludieke en artistieke activiteiten tot 15.45u.
  Restojet - Kardinaal Mercierplein 36 in Jette

 • Het sociaal restaurant De Engelbewaarder

  De Engelbewaarder is een plek waar solidariteit een fundamentele waarde vormt en waar men zich thuis voelt. Het sociaal restaurant is elke zaterdag open van 9u tot 15.30u en op sommige zondagen.
  De Engelbewaarder - Secrétinlaan 11-13 in Jette

 • Het sociaal restaurant van het OCMW
  Het sociaal restaurant van het OCMW richt zich op de personen die een leefloon ontvangen. Een maaltijd kost 1,5 € voor een volwassene of 1 € voor kinderen jonger dan 12 jaar. Het sociaal restaurant is open van maandag tot vrijdag. Voor personen met een inkomen gelijk aan het leefloon, kan een derogatie bekomen worden 

 • Kledij (Centre d'entraide)

  Voor tweedehandskledij die tegen bescheiden prijzen worden verkocht, kan u terecht bij het Centre d'entraide de Jette en Accueil Montfort.
  Centre d'Entraide de Jette - Sint-Pieterskerkstraat 5 in Jette - tel: 02.428.90.56
  Accueil Montfort - Sint-Pieterskerkstraat 12-18 in Jette - tel: 02.424.17.53 - 02.426.87.12

 • Kledij (Rouf)

  De tweedehandswinkel Rouf hangt af van het Centre d'Entraide de Jette en strijdt tegen armoede. Rouf geeft een tweede leven aan de kleding van de schenkers, maar biedt vooral buurthandel, sociale mix en een ontmoetingsplaats
  Rouf - Atelier en tweedehandswinkel - Wemmelsesteenweg 37 in Jette - tel: 02.426.29.36

 • Huisvesting

  Accueil Montfort is een opvanghuis dat 34 vrouwen kan opvangen, van 18 tot 50 jaar, zonder kinderen, die zonder huisvesting zitten vanwege financiële, sociale, familiale en/of psychologische redenen en die aan een nieuw project willen werken. Een voorafgaande afspraak met de sociale dienst is nodig.
  Accueil Montfort - Sint-Pieterskerkstraat 12 in Jette - tel: 02.424.17.53 of 02.426.87.12

  De Brusselse verenigingen die onderdak bieden 

  Noodopvangcentrum Ariane (02.346.66.60). Het centrum biedt telefonisch antwoord op vragen naar informatie, onderdak en dringende sociale hulp.

  La Source, Franstalig opvangcentrum voor daklozen, alleenstaande mannen en gezinnen. Zennestraat 78 in 1000 Brussel - tel: 02.512.72.04 - 02.514.33.32.

  Transit, opvangcentrum voor druggebruikers - Stephensonstraat 96 in 1000 Brussel - tel: 02.215.89.90/02.215.89.90 - transit.asbl@skynet.be

Administratieve hulp

 

 • Werkzoekenden
  Werkzoekenden moeten zich inschrijven bij een uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen en vervolgens bij het gemeentelijk werkloosheidsbureau. Een twerkstellings- en vormingscel kan u verder helpen. Tel: 02.422.31.13
   
 • Mindervaliden

  Sinds juli 2016, gebeurt de aanvraag voor een tegemoetkoming of een parkeerkaart voor personen met een handicap via het onlineformulier op myhandicap.belgium.be. Personen die niet over een internetverbinding beschikken of die hulp nodig hebben bij het invullen van het formulier, kunnen hiervoor rekenen op de gemeentelijke dienst Sociaal leven en burgerschap. Dit gebeurt echter enkel op afspraak op dinsdag. Neem contact met de dienst om een afspraak te krijgen.
  Gemeentelijke dienst Sociaal leven en Burgerschap - Wemmelsesteenweg 100 in Jette - tel: 02.422.31.20

 • Pensioenaanvraag

  Zowel voor de aanvraag van een pensioen als van een overlevingspensioen, kan de dienst Menselijke Ontwikkeling u bijstaan. U moet zich persoonlijk aanmelden. Als dit onmogelijk is, moet u een vertegenwoordiger aanduiden. Deze persoon moet een getekende volmacht bij hebben.
  Gemeentelijke Dienst Sociaal leven en Burgerschap - Wemmelsesteenweg 100 in Jette - Tel: 02.422.31.20

 • Regularisatie documenten

  Het OCMW telt een uitgebreide ploeg sociale assistentes en psychologen die u de nodige stappen kunnen uitleggen, kunnen bijstaan met het invullen van de nodige documenten en u kan ondersteunen bij de regularisatie van uw situatie. Het Centre d'Entraide de Jette biedt een permanentie aan, met 2 sociale assistentes, op maandag van 10u tot 12u, dinsdag van 14u tot 16u, donderdag van 10u tot 12u en op vrijdag van 14u tot 16u.
  Sociale Dienst OCMW - Sint-Pieterskerkstraat 47 in Jette - tel: 02.422.46.11
  Centre d'Entraide de Jette - Henri Werriestraat 11 in Jette - tel: 02.428.90.56

 • Problemen met het invullen van documenten

  Vele bewoners hebben moeite met het invullen van een bepaald document of administratief formulier. Ze kunnen zich richten tot de sociale dienst van het OCMW, zelfs indien ze geen andere hulp nodig hebben. Voor mensen die hetzelfde administratief probleem hebben, maar zich niet kunnen verplaatsen, zoekt de sociale dienst van het OCMW naar een oplossing.
  Sociale Dienst OCMW - Sint-Pieterskerkstraat 47 in Jette - tel: 02.422.46.11

 • Schuldbemiddeling

  Steeds meer personen worden geconfronteerd met opstapelende schulden. Het OCMW beschikt over een cel Schuldbemiddeling. De situatie van de betrokkene wordt onderzocht, waarna de cel tussenbeide komt bij de schuldeisers of in het kader van een algemene schuldregeling.
  Cel Schuldbemiddeling - OCMW Jette, Sint-Pieterskerkstraat 47-49 - tel: 02.422.46.74

Juridische hulp

 

 • Juridische raad en bijstand van een advocaat
  Het Bureau voor Juridische Bijstand organiseert de kosteloze juridische bijstand voor minvermogenden. Een permanentie vindt elke tweede en vierde dinsdag van de maand plaats om 11u op niveau 4 van het Raadhuis (Kardinaal Mercierplein 1 in Jette). In het OCMW vinden eveneens juridische consultaties plaats op dinsdag van 18u tot 20u (Sint-Pieterskerkstraat 47-49). Ten slotte is er nog de telebalie. Elke werkdag van 14 u tot 17 u helpt een advocaat u verder aan de telefoon - tel 02.511.50.45.
  Bureau voor Juridische Bijstand - Regentschapsstraat 63 verdieping -1 in 1000 Brussel - tel: 02.508.66.57
   
 • Slachtofferhulp

  Het bureau voor slachtofferhulp van de gemeente Jette in het politiecommissariaat verzekert de opvang van slachtoffers. Deze opvang bestaat eveneens uit het oriënteren van personen naar verschillende structuren voor gespecialiseerde hulp. Anderzijds staan de criminologen van de dienst ter beschikking van de slachtoffers bij delicate zaken, bij het informeren en begeleiden van de familie, bij het oplossen van sociale problemen (tijdelijke opvang, begeleiding om sociale hulp te bekomen,...).
  Bureau voor slachtofferhulp - Kardinaal Mercierplein 1 in Jette - tel: 02.423.14.26.

 • Sociale bemiddeling

  Deze dienst verzekert de bemiddeling bij burenruzies of wijkproblemen. Men tracht een oplossing te vinden in overleg met alle betrokkenen. De sociale bemiddelaar is eveneens bevoegd voor de hulp aan verslaafden die hij omkadert en oriënteert naar gespecialiseerde diensten.
  Preventieploeg - Vandenschrieckstraat 77 in Jette - tel: 02.423.14.15

 • Alternatieve straffen
  Omkadering van alternatieve straffen bij werk van algemeen belang of een praatgroep.
  Preventieploeg - Vandenschrieckstraat 77 in Jette - tel: 02.423.14.57

   

Socio-professionele herintegratie

 

 • De Tewerkstellings- en Opleidingscel

  De Tewerkstellingscel van het OCMW van Jette ontwikkelt verschillende initiatieven voor mensen die sociale hulp krijgen. Deze initiatieven richten zich op professionele reïntegratie, oriëntering en opleiding, hulp bij het actief zoeken naar een job, opleiding en opvolging van studenten. De personen die onder de noemer artikel 60 aan het werk gesteld zijn, kaderen in deze context. Het doel van deze maatregel is om de personen die hun sociale rechten kwijt zijn, te regulariseren in hun administratieve situatie.
  Tewerkstellingscel van het OCMW - Sint-Pieterskerkstraat 47 in Jette - tel: 02.422.46.11

 • Werkloosheid van lange duur

  De vzw Impulsion biedt eveneens hulp bij de zoektocht naar werk. Deze vereniging richt zich op iedereen die op zoek is naar werk of een vorming. De vzw Implusion concentreert zich voornamelijk op de herintegratie van personen met psychologische problemen of langdurig werklozen van 50 jaar of ouder. De vzw organiseert eveneens stages en workshops.
  Vzw Impulsion - S. Legrellestraat 48 in Jette - Tel: 02.428.90.04 - consultaties: dinsdag en donderdag van 16u tot 19u

 • Herintegratie via wederzijdse hulp

  De personen die door het Centre d'Entraide de Jette bijgestaan worden kunnen op hun beurt andere personen helpen. Via deze activiteit pikken ze het contact met het actief leven terug op. Dit project verloopt ondermeer via "Rouf", de tweedehandswinkel (Wemmelsesteenweg 37 in Jette) die eveneens een belangrijke bron van inkomsten vormt voor het centrum.
  Centre d'Entraide de Jette - Henri Werriestraat 11 in Jette - tel: 02.428.90.56

 • Kinderopvang

  De kinderopvang l'Arbre de Vie richt zich vooral op de moeders aan de rand van de maatschappij, die voor hun kinderen en zichzelf een opvang zoeken. L'Arbre de Vie vangt de kinderen op, terwijl hun moeder werk zoekt, administratieve stappen onderneemt, een opleiding volgt, een beetje uitblaast,... De kinderverzorgsters, psychologen, verpleegsters en andere specialisten helpen elk kind om zijn kwaliteiten uit te bouwen. De Levensboom biedt de moeders sociale, administratieve en concrete hulp.
  L'Arbre de Vie - Vandenschrieckstraat 73 in Jette - tel: 02.428.21.24

Hulp aan huis

 

 • Huishoud- en gezinshulp

  De dienst huishoud- en gezinshulp bestaat uit huishoud- en gezinshelpsters en tracht de VIPO-personen te helpen, mensen met kinderen of gehandicapten bij de uitvoering van bepaalde taken, naargelang uw inkomen. Ze staan u bij als u uw huishoudelijke of gezinstaken niet langer aankan, zoals wassen, strijken, eten klaarmaken,... Daarnaast kunnen ze u vergezellen tijdens uw boodschappen en dergelijke, of deze in uw plaats doen. Ze kunnen u helpen met uw lichaamsverzorging zolang er geen medische zaken komen bij kijken of er geen specifiek diploma voor nodig is zoals pedicure, kinesist,... Ook het Centre d'Entraide beschikt over een dienst gezinshulp.
  Huishoud- en gezinshulp OCMW - Sint-Pieterskerkstraat 47 in Jette - tel: 02.422.46.51.
  Centre d'Entraide de Jette - Henri Werriestraat 11 in Jette - tel: 02.428.90.56

 • Maaltijden aan huis

  Via de dienst gezinshulp worden er warme maaltijden aan huis geleverd van maandag tot zaterdag. Het is eveneens mogelijk om een koude schotel voor zondag te krijgen.
  Maaltijden aan huis OCMW - tel: 02.422.46.51

 • De maaltijden in het IRIS-rusthuis

  Het restaurant van het IRIS-rusthuis is niet enkel toegankelijk voor de bewoners van het rusthuis. Ook de mensen die niet langer hun eigen maaltijden kunnen voorbereiden, kunnen tegen een bescheiden som komen eten, naargelang het aantal vrije plaatsen. Het volstaat om vooraf een aanvraag in te dienen bij de dienst gezinshulp.
  Maaltijden in het IRIS-rusthuis - tel: 02.422.46.51

 • Medische hulp

  Er zijn mensen die thuis regelmatig medische hulp nodig hebben. Deze kunnen zich ondermeer richten tot het Wit-Gele Kruis.
  Wit-Gele Kruis van Brussel - Malibranstraat 39 in 1050 Elsene - tel: 02.629.08.91 - Tel. Verzorgingsaanvragen: 02.629.08.71.

  Sociale hulpverenigingen:

  Medisch centrum Esseghem  - Esseghemstraat 24 in Jette - tel: 02.424.25.40. U kan bij het medisch centrum terecht voor allerhande gezondheidszorg (algemene geneeskunde, kinesitherapie, verpleegzorg, psychologie, logopedie,...) of voor de hulp van een sociale assistente.

  Soins chez soi (Tél : 02.420.54.57). De vzw Soins chez soi zorgt ervoor dat ouderen, zieken of mindervaliden thuis kunnen blijven. De vzw zoekt personen die thuis langskomen en coördineert de diensten, in overleg met de arts.

  L'Ecoute (Poplimontlaan 50 in Jette - tel: 02.424.31.32). De vzw L'Ecoute verzekert de begeleiding van zieken en hulp voor mensen met kankeren beschikt over een informatiecentrum rond cursussen, seminaries en lezingen over de begeleiding van verzorgend personeel en vrijwilligers.

  Aremis (Boondaelsesteenweg 390 in 1050 Elsene - tel 24h/24: 02.649.41.28). De vzw Aremis verzorgt de thuisverpleging door gespecialiseerde verpleegsters voor zwaar zieke patiënten (aids, kanker,...). Daarnaast voorzien ze eveneens psychologische hulp voor patiënten en hun omgeving.

  Continuing Care (Leuvensesteenweg 479 in 1030 Schaarbeek - tel: 02.743.45.90). De vzw Continuing Care is actief in de sector van palliatieve zorgen aan huis. De vzw coördineert de zorgen, in samenwerking met de arts, zodat de patiënten tot het einde thuis kunnen blijven.

  Cité Serine : therapeutische huizen: een plek die het midden houdt tussen het ziekenhuis en thuis. Landbouwersstraat 30 in 1040 Etterbeek - tel: 02.733.72.10 - serine@yucom.be

De taxi-cheques

 

 • De Jettenaren met een handicap die hen belet om zich vrij te verplaatsen of om het openbaar vervoer te gebruiken kunnen gebruik maken van de taxi-cheques. De handicap, tijdelijk of definitief, moet vastgesteld worden door een medisch bewijs of door een gelijkaardig bewijsdocument. De aanvraag tot taxi-cheques gebeurt bij het OCMW.
  Dienst Gezinshulp van het OCMW - Sint-Pieterskerkstraat 47 in Jette - Tel: 02.422.46.50.