U bent hier: Home / Tot uw dienst / Bouwen en renoveren / De stedenbouwkundige vergunning / Wanneer hebt u een vergunning nodig?

Wanneer hebt u een vergunning nodig?

De meeste handelingen en werken qua bouw, afbraak, renovatie, binnen- of buiteninrichting, herbestemming vereisen vooraf een stedenbouwkundige vergunning.

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) heeft een lijst gemaakt van de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is.

 

 

 

Ziehier enkele voorbeelden van dergelijke handelingen en werken:

  • een bestaand gebouw transformeren
  • een gebouw slopen
  • heropbouwen
  • de bestemming van een goed geheel of gedeeltelijk wijzigen, zelfs zonder werken
  • het aantal woonruimten in een bestaand gebouw wijzigen
  • hoge bomen vellen
  • ramen vervangen

Aanvraag van een vergunning

De procedure voor de toekenning van een stedenbouwkundige vergunning neemt verschillende maanden in beslag. U kan dus maar best uw aanvraag op tijd indienen. Aarzel niet om contact op te nemen met de cel Stedenbouw van het gemeentebestuur van Jette die u graag zal helpen bij de samenstelling van uw aanvraagdossier.

Meer informatie over de procedure om een vergunning aan te vragen, vindt u op de website van stedenbouw.brussels.

Formulieren

Klik op één van de links hieronder om desbetreffende formulier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning te downloaden:

Samenstelling van het dossier voor de aanvraag

Om er zeker van te zijn dat uw dossier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning compleet is, moet u volgende documenten voorleggen:

Energieprestatie van gebouwen

Als u werken uitvoert waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, dan moeten deze werken voldoen aan bepaalde technische vereisten om de energie-eigenschappen van het gebouw te verbeteren. Bij het aanvraagdossier voor de stedenbouwkundige vergunning moeten dus de nodige EPB-formulieren gevoegd worden. Alle details over de EPB-vereisten en -procedures vindt u op de website van Leefmilieu Brussel.

Vrijstellingen

Voor bepaalde zogenaamde 'handelingen en werken van geringe omvang' bestaan er vereenvoudigde administratieve procedures. Naargelang het type handelingen of werken kan het zelfs gaan om een vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning, van advies (van de gemachtigde ambtenaar, de gemeente, de overlegcommissie of  de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen) of van de medewerking van een architect. De lijst van deze vrijstellingen vindt u op de stedenbouw.brussels.

Het is aan te raden om een beroep te doen op een architect voor u de werken aanvat. Die kan u helpen bij de te volgen procedure en u een goede afloop van de werken verzekeren.

 

Gemeentelijke dienst Grondgebiedbeheer
Cel Stedenbouw
Léon Theodorstraat 108 (3e verdieping) - 1090 Jette
02.422.31.47/48/49/56 - stedenbouw@jette.brussels