U bent hier: Home / Tot uw dienst / Aanvragen en documenten / Voornaamsverandering

Voornaamsverandering

Voortaan is de Ambtenaar van Burgerlijke Stand bevoegd om een voornaamsverandering toe te staan.

Deze procedure is voorbehouden voor personen met de Belgische nationaliteit, erkende vluchtelingen en staatlozen.

De procedure moet ingediend worden bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de betrokkene is ingeschreven in de bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister of het wachtregister, van de gemeente waar hij het laatst was ingeschreven of, bij gebrek, bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Brussel.

De gevraagde voornamen mogen geen aanleiding geven tot verwarring en de verzoeker of derden schaden.

Vereiste documenten:

  • Een identiteitsbewijs
  • Een volledig afschrift van de geboorteakte
  • Als de betrokkene in het buitenland geboren is: een volledig afschrift van de geboorteakte, vertaald en gelegaliseerd in het land van afgifte
  • Als de betrokkene vluchteling is: een geboorteakte afkomstig van het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
  • Een uittreksel uit het strafregister

Voor buitenlandse documenten is een legalisatie of apostille vereist in het land van herkomst. De documenten en de legalisaties moeten in het Frans of in het Nederlands door een beëdigd vertaler opgesteld worden. Alle documenten moeten recent zijn.

De procedure duurt maximum 3 maanden.