U bent hier: Home / Tot uw dienst / Aanvragen en documenten / Geslachtsverandering

Geslachtsverandering

Sinds 1 januari 2018 kan een transgender zijn/haar geslachtsregistratie en/of voornaam officieel laten aanpassen in de registers van de Burgerlijke stand en in het bevolkingsregister.

Deze nieuwe procedure is gericht op personen die ervan overtuigd zijn dat het in hun geboorteakte vermelde geslacht niet overeenstemt met hun innerlijk beleefde genderidentiteit.

Er dient een aangifte gedaan te worden bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon is ingeschreven in het bevolkingsregister.

Om de procedure van geslachtsregistratie op te starten zijn er geen bijkomende voorwaarden voor:

  • meerderjarige Belgen
  • ontvoogde minderjarige Belgen ouder dan 16 jaar
  • Niet-ontvoogde minderjarige Belgen die vergezeld zijn van hun wettelijke vertegenwoordigers
  • vreemdelingen die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven

De procedure wordt in twee stappen uitgevoerd:

  1. Een eerste verklaring bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van uw intentie om van geslacht te veranderen. Deze verklaring zal worden toegezonden naar de Procureur des Konings die dan drie maanden de tijd heeft om advies uit te brengen
  2. Een tweede verklaring ten vroegste 3 maanden en ten laatste 6 maanden na de eerste verklaring waardoor de geslachtsverandering kan worden geregistreerd.