U bent hier: Home / Tot uw dienst / Aanvragen en documenten / Pensioenen

Pensioenen

Voor de aanvraag van een rust- of overlevingspensioen moet u zich wenden tot de dienst Sociaal leven en Burgerschap.

Aanvraag rustpensioen

We onderscheiden drie belangrijke pensioenstelsels:

 • het stelsel van de werknemers
 • het stelsel van de zelfstandigen
 • het stelsel van de openbare besturen

Deze drie pensioenstelsels verschillen zowel op het vlak van de bijdragen als van de uitkeringen.

Documenten nodig voor een pensioenaanvraag

 • identiteitskaart
 • trouwboekje
 • indien u gescheiden bent, de datum van inschrijving van de scheiding
 • als u uw militaire dienst hebt vervuld, de precieze datum van de periode waarin u uw dienst vervulde. Breng indien mogelijk uw militair boekje mee.
 • indien u in het buitenland hebt gewerkt, preciseer dan de naam van het land en de naam en het adres van de organisatie die de pensioensbijdragen inde
 • het begin- en eindjaar van uw carrière

Voor al uw vragen over het wettelijke pensioen kan u  terecht bij de drie pensioeninstellingen (RVP, RSVZ, PDOS) via het speciale gratis telefoonnummer 1765, ongeacht het stelsel waarin u hebt gewerkt.

Vraag uw pensioen online aan via www.pensioenaanvraag.be.

Raadpleeg uw persoonlijk pensioendossier online via MyPension.

Aanvraag overlevingspensioen

Bij het overlijden van de partner die genoot van een rustpensioen of er aanspraak op maakte, heeft de overlevende echtgeno(o)t(e) recht op een overlevingspensioen.

Documenten nodig voor een pensioenaanvraag

 • identiteitskaart
 • trouwboekje
 • overlijdensakte van uw echtgeno(o)t(e)
 • als u echtgenoot zijn militaire dienst heeft vervuld, de precieze datum van de periode waarin hij zijn dienst vervulde. Breng indien mogelijk zijn militair boekje mee.
 • documenten aangaande de carrière van uw echtgeno(o)ot(e)
 • indien uw overleden echtgeno(o)ot(e) in het buitenland heeft gewerkt, preciseer dan de naam van het land, de naam van de sociale verzekeringskas en het lidmaatschapnummer
Dienst Sociaal leven en Burgerschap
Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Tel.: 02.422.31.20
vsc-slb@jette.irisnet.be