U bent hier: Home / Mijn gemeente / Diensten van het Gemeentebestuur / Juridische dienst

Juridische dienst

De juridische dienst is belast met de inning van onbetaalde schuldvorderingen, het beheer van de geschillendossiers van de gemeente en de bemiddeling m.b.t. de gemeentelijke administratieve sancties.

De juridische dienst is belast met het voortzetten van het verhaal op de onbetaalde schuldvorderingen (kinderopvang, crèches, schoolmaaltijden, administratieve boetes, standplaatsrechten marktkramers, enz.).

Ze beheert ook de geschillendossiers inzake de belastingen en verzekert de opvolging van gerechtelijke stappen in deze dossiers. De wetgeving rond de gemeentebelastingen bepaalt met name dat de belastingplichtige bij het college van burgemeester en schepenen protest kan aantekenen tegen een gemeentebelasting.

De juridische dienst is ook belast met de bemiddeling in het kader van gemeentelijke administratieve sancties. Die bemiddeling is verplicht als de overtreder minderjarig is en minstens 16 jaar is op het moment van de feiten.

Juridische dienst
Wemmelsesteenweg 100
02.422.31.70 - juridischedienst@jette.irisnet.be
 
Privacy

Privacy