U bent hier: Home / Mijn gemeente / Diensten van het Gemeentebestuur / Human Resources Management

Human Resources Management

De dienst Human Resources Management verschaft de gemeentelijke administratie de instrumenten, de goede praktijken, de strategieën, de leiderscapaciteiten die nodig zijn om optimaal te functionneren.

De dienst Human Resources Management Is belast met een reeks opdrachten zoals: het organiseren van  aanwervingsexamens (met het oog op benoeming), de functiebeschrijvingen, de evaluatie van het personeel, het competentiebeheer, het onthaal van de nieuwe personeelsleden,...

De cel Aanwerving en Selectie is belast met de aanwerving van contractuele personeelsleden, de interne dienstwijzigingen en de stage-aanvragen die aan het gemeentebestuur worden gericht.

De cel Opleidingen behandelt de aanvragen voor externe voortgezette, taal- en beroepsopleidingen, en verzorgt interne opleidingen.

Werkaanbiedingen

Raadpleeg hier de werkaanbiedingen van het Gemeentebestuur van Jette.

Dienst Human Resources Management
Wemmelsesteenweg 100 (verdieping 1B)
02.422.31.91