U bent hier: Home / extra-paginas / Pedagogisch parcours Heymboschsite / Biodiversiteit / Takkenwal en drasland

Takkenwal en drasland

De takkenwal is een soort van takkenhoop die gebruikt wordt in bodembeheer. Een takkenwal wordt gemaakt door takken op te stapelen tussen twee rijen palen, een eenvoudigere versie bestaat in het vlechten van takken tussen de palen. Een takkenwal dient om een toegang te belemmeren, maar ook om vochtige zones te beschermen.

Bescherming en natuurbehoud

Een takkenwal dient om een toegang te belemmeren, maar ook om bermen te beschermen, bodemerosie tegen te gaan en de afvloeiing van water te verminderen. Voor het maken van een takkenwal is soepel hout nodig zoals wilg, hazelaar, kornoelje of clematitis. Een takkenwal kan dus van droog, dood hout gemaakt worden of van nog levende takken die scheuten maken en zo een haag vormen. In het laatste geval worden hoofdzakelijk wilgentakken gebruikt, want deze maken gemakkelijk scheuten. Een takkenwal is niet alleen een goede manier om dood hout te recupereren, maar bevordert ook  humusvorming en de ontwikkeling van een micro-ecosysteem in de wal zelf. Vochtige zones hebben een eigen ecosysteem en biodiversiteit. Door deze zones af te schermen kan de typische  fauna en flora van vochtige zones zich ontwikkelen.