U bent hier: Home / Bat light district: op weg naar een openbare verlichting ten dienste van de biodiversiteit

Bat light district: op weg naar een openbare verlichting ten dienste van de biodiversiteit

In Jette is er sinds 2021 een proefproject aan de gang voor een faunavriendelijkere openbare verlichting in de stad. Het initiatief zal nog tot 2023 duren. Een grootschalige ervaring voor de biodiversiteit!

Waarom een ‘Bat light district’ in Jette?

De Heilig-Hartlaan tussen het Jeugdpark en het Koning Boudewijnpark ligt op de vliegroute van de vleermuizen. Dat wordt bevestigd door de tellingen van Natagora. Het project ‘Bat light district’ test en meet de impact van verschillende aanpassingen van de nachtverlichting zoals de verandering van de kleur van de straatverlichting, slimme verlichting waarvan de intensiteit zich in realtime aanpast aan de aanwezigheid van de weggebruikers,... Het doel? De meest ‘vleermuisvriendelijke’ oplossingen vinden zonder dat de omwonenden en de weggebruikers daarbij aan comfort en veiligheid inboeten.

 

De openbare verlichting: impact op het welzijn van alle wijkbewoners

De openbare verlichting heeft hoe dan ook een impact op alle bewoners van de wijk, zowel op dieren als op mensen.

De voetgangers en andere weggebruikers

De verlichting staat garant voor een betere zichtbaarheid 's nachts en kan essentieel zijn voor de verkeersveiligheid. Bovendien zorgt de nachtverlichting voor een groter veiligheidsgevoel en een betere leesbaarheid van de beelden van de veiligheidscamera’s.

De bewoners

Voor de bewoners waar een straatlantaarn in de buurt van een woning is geïnstalleerd, kan het licht naar binnen schijnen. Dat kan de nachtrust van de bewoners verstoren.

De fauna

Ook de fauna kan hinder ondervinden van de nachtverlichting. Door felle nachtverlichting worden vleermuizen bijvoorbeeld zichtbaar zodat ze gemakkelijk ten prooi vallen aan roofvogels zoals uilen of valken. Nachtverlichting verkort ook de periodes van duisternis tijdens tijdens dewelke ze jagen.

Waar bevindt het Bat Light District zich?

1. De Heilig-Hartwijk: Graafschap Jettelaan en de rotonde aan de Sécretinlaan, Crocqlaan, Jeugdpark; 2. Lorgesquare; 3. Dupréstraat; 4. Bonaventurestraat; 5. Toussaintwijk: tussen het kruispunt van de Dupré-, Baeck- en Dielegemstraat; 6. Henri Liebrechtlaan; 7. Verdoodtlaan en Dielegemdreef; 10. Tuinen van Jette

Vleermuizen: een beschermde soort

Er zijn maar liefst 20 vleermuissoorten in het Brussels gewest. Het zoogdier speelt een sleutelrol in het evenwicht van het ecosysteem. Vleermuizen zijn de roofdieren bij uitstek van nachtvlinders en muggen. Ze vervullen dan ook de rol van ‘natuurlijke insecticide’. In tegenstelling tot wat veel mensen denken blijven vleermuizen niet in het haar hangen. Zij brengen evenmin schade toe aan houtwerk of daken.

Meer info op de website van Leefmilieu Brussel