U bent hier: Home / Actualiteit / Sportplan 21 - Steun voor heropstart sportactiviteiten

Sportplan 21 - Steun voor heropstart sportactiviteiten

De vzw ‘Sport te Jette’ en de gemeente maken een budget van 10.000 € vrij om tegemoet te komen aan de Jetse sportclubs die financieel verlies leden door de gezondheidscrisis.

Veel clubs liepen het afgelopen jaar heel wat inkomsten mis (sponsoring, clubfeesten, bijdragen,…), een verlies dat maar ten dele gecompenseerd werd door een terugval van de uitgaven (meer bepaald de kosten voor gemeentelijke infrastructuur). Het budgettaire evenwicht blijft dus wankel, daarom werkte de vzw Sport te Jette het ‘Sportplan 21’ uit, met de bedoeling de heropstart van de sportieve activiteiten na de crisis in de beste omstandigheden te laten verlopen.

Meerdere doelstellingen

Het plan heeft verschillende doelen voor ogen: de clubs financieel en moreel steunen, het sportverzuim bestrijden, een indirecte weerslag van het financiële verlies op een verhoging van de bijdragen vermijden en de aandacht op de jeugdsportclubs focussen.

Clubs die voldoen aan de voorwaarden vastgelegd door de vzw maken aanspraak op een premie van 150 tot 750 € (in functie van het aantal leden en de omvang van het financiële verlies). Met dit vooruitzicht richten de blikken zich al op het seizoen 2021-2022, en de hoop op een terugkeer naar het normale en een herstart van de sportieve activiteiten, die zo belangrijk zijn voor het welzijn en de gezondheid van iedereen.

Download hier het aanvraagformulier