U bent hier: Home / Actualiteit / Sociaal ActiePlan 2022-2027 en projectoproep

Sociaal ActiePlan 2022-2027 en projectoproep

In het verlengde van de Sociale rondetafel van 2013 en het actieplan 2015-2022, gingen de gemeente en het OCMW van Jette afgelopen herfst van start met een nieuw participatief proces met het Jetse verenigingsleven. Dankzij een vruchtbaar en diepgaand overleg kon de vinger gelegd worden op een aantal sociale problemen die zich binnen de gemeentegrenzen manifesteren en waarvoor concrete actievoorstellen aangedragen werden.

De bedoeling van het Plan d’Action social – Sociaal ActiePlan (kortweg PASAP) is deze probleemstellingen in kaart te brengen en er realistische oplossingen voor te formuleren, op lokale schaal, voor de volgende vijf jaar (2022-2027).

Het PASAP 2022-2027 werd op vrijdag 24 juni voorgesteld aan de Jetse verenigingen en omvat 50 acties onderverdeeld in 10 thema’s die allemaal met elkaar verband houden (sociale cohesie, huisvesting, sociale communicatie, digitale kloof, sociale coördinatie, tewerkstelling en opleiding, rechtshulp, gezondheid, onderwijs, eerstelijnszorg).

Het is de ambitie van het plan om alle krachten actief in de sociale, publieke en verenigingssector, te bundelen, om samen het welzijn te verhogen van de Jetse bevolking en in het bijzonder van kwetsbare groepen van welke leeftijd dan ook.

Om concrete middelen vrij te maken voor de realisatie van het actieplan lanceert het OCMW tegelijkertijd een oproep voor projecten aan de Jetse verenigingen om de initiatieven te steunen die een antwoord willen bieden aan de verschillende probleemstellingen binnen het kader van het PASAP 22/27.

De financiering gaat tot 30.000 € per vereniging.

PASAP 2022-2027

Projectoproep

Formulieren voor kandidaatstelling projectoproep