U bent hier: Home / Actualiteit / Noordwest-Brussel gaat resoluut voor hergebruik en upcycling!

Noordwest-Brussel gaat resoluut voor hergebruik en upcycling!

Met het oog op klimaatverandering zullen we ons consumptie­patroon moeten aanpassen en meer inzetten op hergebruik en upcycling, met als positief bijkomend effect de creatie van nieuwe jobs.

Daarom hebben de vier gemeenten en OCMW's van het noordwesten van Brussel, Jette, Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren en Koekelberg, de handen in elkaar geslagen om een project voor hergebruik en upcycling uit te werken, samen met de reeds aan­wezige actoren in de sector. Het doel is om een kringloopcentrum en verschillende workshops voor herstelling en upcycling te lanceren. Het project zal naar verwachting in het voorjaar van 2023 van start gaan.

Kringloopcentrum

Kringloopcentra hebben een dubbele doelstelling: enerzijds het verzamelen van herbruikbare spullen (servies, kleding, meubilair, elektrische toestellen…), om fi­nancieel minder koopkrachtige gezinnen aan een goedkope basisuitrusting voor hun huishouden te helpen en het hergebruik van goederen te bevorderen. Anderzijds worden in kringloopcentra laaggeschoolden te­werkgesteld voor de ophaling, sortering, herstelling en verkoop van de goederen. Het project dat wordt uitgevoerd in samenwer­king met het OCMW, is dus een kans voor dit doelpubliek om zich opnieuw in te scha­kelen in sectoren gelinkt aan de kringloop- of afvalvrije economie. Het project wil finan­cieel autonoom zijn, om de startfase te ver­gemakkelijken werd een gewestelijke subsidie verleend.

We rekenen op jou!

Zie je dit project zitten? Maak het ook jouw project! Hoe? Dat kan door het enquêteformulier 'Kringloopwinkel van het Noord-Westen' online in te vullen. Ook via de papieren versie die je kan bekomen het onthaal van het gemeentehuis, de culturele centra en de bibliotheken, help je ons een project op te zetten dat aan jouw behoeften beant­woordt.
Aarzel niet om mensen uit jouw omge­ving te informeren over het project.

Enquête - Kringloopwinkel van het Noord-Westen

Meer info: Dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu – avanremoortere@jette.brussels – 02.423.13.86