U bent hier: Home / extra-paginas / Blangchard

Blangchard

Ingang:

Berréstraat 23

Uren ochtend:

7.30u tot 8.30u

Uren ophalen:

Maandag tot vrijdag: 15.30u (nadien via de toezichtster, bellen aan de poort)
Woensdag: 12u05 (nadien via de toezichtster, bellen aan de poort)

Opvang tot 18u

Telefoonnummer: 02.426.60.30 (klas) - 02.425.08.99 (refter)

  • Het aantal toegangen blijft beperkt (sommige bijkomende toegangen kunnen voorzien worden om de toegang en uitgang van de leerlingen te vergemakkelijken).
  • De ouders hebben geen toegang tot de site van de school, uitgezonderd de ouders van de kinderen van de kleuterschool.
  • De kinderen van de lagere school worden aan de schoolpoort opgevangen door het schoolpersoneel. 
  • De ouders kunnen hun kinderen komen oppikken op het einde van de lessen (15.30u) en vervolgens na de studie of de opvangactiviteiten, volgens de modaliteiten vastgelegd door elke school.
  • De school blijft gesloten tijdens de lessen, tijdens de studie en tijdens de opvangactiviteiten.
  • De activiteiten en uitstappen hernemen normaal.
  • De betalingen door de ouders gebeuren volgens de modaliteiten vastgelegd door elke school.