U bent hier: Home / Tot uw dienst / Sociaal / Handicap

Handicap

In het kader van haar gelijke kansenpolitiek, legt de gemeente Jette de nadruk op de actieve deelname van personen met een handicap aan het sociale, culturele en politieke leven binnen de gemeente.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid besteedt bijzondere aandacht aan personen met een handicap. Op hun website vindt u informatie over tegemoetkomingen, sociale maatregelen, erkenning van de handicap,...

www.handicap.fgov.be

Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten

Gelijke kansen vormt een van de prioriteiten van de gemeente Jette. Het gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten bevat de integratievisie op het vlak van samenleving, tewerkstelling, huisvesting, ontspanning,...

Download het Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten

Mobiliteit

Zowel de toegankelijkheid van het openbaar vervoer als het respect voor parkeerplaatsen voor personen met een bepertkte mobiliteit zijn belangrijke aspecten op het vlak van mobiliteit.

Meer info over beperkte mobiliteit

Mindervalideuitkering

Sinds juli 2016, gebeurt de aanvraag voor een tegemoetkoming of een parkeerkaart voor personen met een handicap via het onlineformulier op myhandicap.belgium.be. Personen die niet over een internetverbinding beschikken of die hulp nodig hebben bij het invullen van het formulier, kunnen hiervoor rekenen op de gemeentelijke dienst Sociaal leven en burgerschap. Dit gebeurt echter enkel op afspraak op dinsdag. Neem contact met de dienst om een afspraak te krijgen.

Neem daarvoor contact met de dienst Sociaal leven en Burgerschap.

De gemeente helpt u de verschillende documenten in te vullen die moeten worden bezorgd aan het ministerie van Sociale Zaken: 

 • een aanvraag van mindervalideuitkering
 • een vragenlijst rond inkomsten
 • een verblijfsattest, als u in een kliniek of rustoord verblijft
 • een looncertificaat, als u nog werkt, desgevallend van u en uw echtgenoot/echtgenote
 • een certificaat van uw vervangingsinkomsten, indien u dit heeft

Sociale voordelen

Om sociale voordelen te bekomen, wordt geen rekening gehouden met het inkomstencriterium. Men moet wel als mindervalide worden erkend.

Uw aanvraag moet gericht worden aan het gemeentebestuur, bij de cel Sociale Zaken, dat uw dossier zal samenstellen en zal bezorgen aan het ministerie van Sociale Zaken.

Vervolgens ontvangt u het erkenningsformulier, dat u moet laten invullen door uw dokter.

In Jette zal de cel Sociale Zaken van de dienst Sociaal leven en Burgerschap uw dossier behandelen.

Kortingen, vrijstellingen en overige faciliteiten 

Als u erkend wordt als mindervalide, hebt u recht op allerlei kortingen, vrijstellingen en overige faciliteiten, volledig of gedeeltelijk toegekend naargelang uw type van mindervaliditeit.

De sociale cel kan u de documenten bezorgen om de volgende voordelen aan te vragen:

 • verminderde inkomstenbelasting
 • korting telefoontarieven
 • korting gas- en elektriciteitstarieven
 • korting openbaar vervoer
 • fiscale voordelen BTW
 • fiscale voordelen verkeersbelasting
 • mindervalideparkeerkaart 

Om deze formulieren te bekomen, kan u contact opnemen met de sociale cel van de dienst Sociaal leven en Burgerschap.

Als u zich moeilijk kan verplaatsen, kan u telefonisch contact opnemen op 02.422.31.20 of een e-mail sturen naar vsc-slb@jette.irisnet.be , om u de documenten met de post te laten toesturen.