U bent hier: Home / Actualiteit / Wijkvergaderingen openbare reinheid

Wijkvergaderingen openbare reinheid

In het kader van het Openbare reinheidsplan 2020-2024 nodigen de dienst Openbare reinheid en de bevoegde schepen alle Jettenaren uit op wijkvergaderingen om een stand van zaken op te maken over de netheid in hun wijk. De eerste vergaderingen vinden plaats op 8 december in de wijk Tuinen van Jette.

Het Openbare reinheidsplan 2020-2024 bevat 9 speerpunten: samenwerking tussen gemeente en
gewest, rationalisering van het aanbod van openbare vuilnisbakken, zero afval, samenwerking met de handelaars, banden met cultuur, betere werking van de gemeentelijke dienst Openbare reinheid,
respect voor de leefomgeving, preventie en proactief handelen en, ten slotte, communicatie.

Reinheid in Jette, het gaat ons allemaal aan!

Deze thema’s rond netheid zijn niet alleen van belang voor de gemeente, maar ook voor de Jetse inwoners en de handelaars. Daarom wil de dienst Openbare reinheid met hen in contact treden om te polsen naar hun mening. In totaal zullen dit jaar nog 11 vergaderingen georganiseerd worden.

Op deze wijkvergaderingen kan u met de bevoegde autoriteiten van gedachten wisselen et projecten ontdekken rond volgende thema’s:

• stadsmeubilair (openbare vuilnisbakken)
• containers (voor glas, kleding,
en gebruikte olie)
• sluikstorten
• sigarettenpeuken
• hondenpoep - hondentoiletten
• ...


Agenda van de vergaderingen

  • 8/12 om 19u: Wijk Tuinen van Jette - Wouterspaviljoen (A. Woutersstraat 12)
    Marlene Dietrichstraat • Burgemeester J.-L. Thysplein • François Truffautweg • Luigi Viscontiweg • Ingrid Bergmangaarde • Bourvilweg • Luis Bunuelweg • Oliver Hardydoorgang • Gebroeders Lumièregaarde • Jean Gabinplein • Audrey Hepburnstraat • Eric Von Stroheimweg • Tom en Jerrygaarde • Simone Signoretdoorgang • Burgemeester J. Neyberghlaan • Yves Montanddoorgang – Marilyn Monroegaarde • Alfred Hitchcockweg • Kleine Anna Magnanistraat • Gérard-Philippewandelpad • Charlie Chaplinstraat • James Deanplein Burgemeester E. Demunterlaan • Stan Laureldoorgang • Jacques Ledouxwandeling • C. Vanelweg • Laurence Oliviergaarde • Tentoonstellingslaan • Laarbeeklaan • Dikke Beuklaan.

Inschrijven gewenst via 02.423.13.17 of proprete-netheid@jette.irisnet.be