U bent hier: Home / Actualiteit / Jetse Helden

Jetse Helden

Jette telt heel wat helden. Deze personen zetten zich stuk voor stuk onbaatzuchtig in voor de samenleving en de medemens. Hun dagelijkse inzet maakt een wezenlijk verschil op cultureel vlak, sociaal, leefmilieu, gezondheid, solidariteit,… Kortom, ze maken van Jette een (nog) aangenamere plek om te leven.

Er zijn nog veel meer mensen dan enkel deze helden die lof verdienen. Onze dankbaarheid gaat ook uit naar al diegenen die zich vaak in de schaduw inzetten voor hun medebewoners. En ook u kan een verschil maken. Door boodschappen te doen voor uw bejaarde buur, door te helpen uw wijk schoon te houden, door de kinderen van anderstalige vrienden te helpen met hun huiswerk,… Kleine handelingen die een groot verschil maken. Samen maken we er een warme, solidaire samenleving van.

Ontdek hieronder onze reeks over de Jetse helden, waarbij we maandelijks 1 held in de kijker plaatsen. Deze personen onderscheiden zich door hun inzet binnen de maatschappij, op cultureel of sociaal vlak, voor het leefmilieu,…

Ken je zelf ook een held die zich inzet voor Jette? Laat het ons weten via mail naar communicatie@jette.irisnet.be

Jetse Helden

Elisabeth Deladrier
vzw Accueil Montfort

 • Directrice van het onthaal- en opvangtehuis voor vrouwen 'Accueil Montfort' en co-voorzitter voor Brussel van Ama, de federatie van onthaaltehuizen en hulporganisaties voor daklozen.
 • Engageert zich ondertussen al bijna 16 jaar op het terrein. Ze helpt de kwetsbare en geïsoleerde vrouwen van Accueil Montfort om een uitweg uit hun situatie te vinden en stap voor stap iets (opnieuw) op te bouwen om op die manier (weer) controle te krijgen over hun leven.
 • Bijzonderheid: Na de beslissing van de eigenaars om de gebouwen waar het tehuis sinds 1985 gevestigd is, te verkopen, heeft ze zich samen met de hele ploeg in de strijd geworpen om de nodige fondsen te verzamelen om dit project, dat uniek is in het Brussels gewest, te redden van de ondergang. In juni 2021 slaagde de vzw erin om de gebouwen aan de kopen.

Muriel Orange

 • Onderwijzeres, kunstenares, grafotherapeute en geëngageerde bewoonster.
 • Ze begeleidt verschillende workshops en creatieve stages in Jette. Ze is tevens actief op ecologisch vlak.
 • Bijzonderheid: Tijdens de coronacrisis lag ze aan de basis van heel wat solidaire acties (mondmaskers, kerstkaarten voor de bejaarden,…) en in Jette creëerde ze de artisanale zeepfabricatie naoh-soap.

André Garitte
René Magritte Museum en Museum voor Abstracte Kunst

 • Conservator René Magritte Museum en Museum voor Abstracte Kunst.
 • Grondlegger van het René Magritte Museum en het Museum voor Abstracte Kunst in de Esseghemstraat, waar hij reeds meer dan 30 jaar onbezoldigd aan de slag is.
 • Bijzonderheid: Heeft eveneens verschillende kunst- en filosofische boeken op zijn naam staan.

Olivier Vanhamme
Jam'in Jette

 • Directeur vzw Kwa!.
 • Drijvende kracht achter Jam’in Jette, samen met vele tientallen vrijwilligers.
 • Bijzonderheid: Is sinds kort ook de coördinator van het CBO, de nieuwe ruimte op de Jetsesteenweg waar ontmoeting, cultuur en sociale cohesie hand in hand gaan.

Giulia Sugranyes 
LaboLobo

 • Oprichtster en coördinatrice van de vzw Labolobo.
 • Sinds 2014 zetten Giulia en haar ploeg intergenerationele projecten op touw met de bedoeling meer sociale cohesie en solidariteit te creëren.
 • Bijzonderheid: Het project ‘Gare à Jette’ dat tijdens de zomer 2021 plaatsvond in het Jetse stationsgebouw was een schot in de roos en heeft tal van mooie ideeën en realisaties opgeleverd.

Béatrice Francq
Sources d'Harmonie

 • Vertelster en animatrice van workshops voor kinderen en volwassenen.
 • Als partner van het Duurzaam Wijkcontract Magritte zijn Béatrice en haar vzw nauw betrokken bij tal van creatieve, sociale,… projecten waarin de mens centraal staat.
 • Bijzonderheid: Als sofrologe geeft Béatrice niet alleen workshops relaxatie, stress- of pijnbeheersing, enz., in diverse structuren, ze past haar kennis ook dagelijks toe in al haar projecten.

Félicien Thiry
Stadsfotograaf

 • Fotograaf en goochelaar.
 • Legt al meer dan 40 jaar alle grote evenementen in Jette en Brussel vast, met een gigantisch foto-archief tot gevolg.
 • Bijzonderheid: Is eveneens een verwoed verzamelaar van oude postkaarten en historische stukken van Jette.

Thierry Dernelle
Centre d'Entraide de Jette (CEJ)

 • Werkt bij het Centre d’Entraide de Jette sinds 2007 en is er directeur sinds 2014.
 • Voedselpakketten, socioprofessionele herintegratie, tweedehandswinkel Rouf, schoolondersteuning, taallessen,… voor kansarme Jettenaren.
 • Bijzonderheid: In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Magritte heeft een tweede tweedehandswinkel van Rouf de deuren geopend in de Dansettestraat.

Indirah Osumba
PLOEF!

 • Runt reeds 12 jaar de culturele ontmoetingsplaats PLOEF! op de Bonaventurestraat.
 • PLOEF! vormt een unieke plek waar men kan genieten van concerten, workshops, uitwisselingen,….
 • Bijzonderheid: Ze helpen de kinderen van het Rode Kruis-opvangcentrum met (bij)scholing

Francis Martiat
Rode Kruis

 • Voorzitter plaatselijke afdeling Rode Kruis Jette.
 • 46 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis Jette.
 • Bijzonderheid: Een onmisbare pijler voor de praktische steun aan de rusthuizen en gezondheids centra tijdens de coronacrisis.

Jean Lacroix
Meester-composteerder

 • Verantwoordelijke van de Jetse compostdemonstratie.
 • Vrijwillig meester-composteerder en moestuinier sinds meer dan 10 jaar.
 • Bijzonderheid: Jean organiseert maandelijks een compostdemonstratie en begeleidde in het verleden ook de oprichting van tal van wijkcomposten in Jette. Verder stelt hij zijn compost en moestuin met plezier open voor scholen en crèches.