U bent hier: Home / Actualiteit / Brussels Gewest wordt zone 30

Brussels Gewest wordt zone 30

In Jette zijn alle gemeentewegen het al, en nu maakt het hele Brusselse grondgebied zich klaar om zone 30 te worden. Vanaf 1 januari 2021 wordt de maximumsnelheid van 30 km/u de algemene regel in alle straten van de hoofdstad. Dat wordt een grote aanpassing voor alle bewoners, bedrijven, pendelaars en bezoekers van het Brussels gewest, maar opent de weg voor een autoluwe stad.

Vanaf 1 januari 2021 wordt 30 km/u de algemene regel in de Brusselse straten. Enkel de uitzonderingen zullen nog aangegeven worden met borden die een maximaal toegelaten snelheid van 50 (in Jette zijn dat de Tentoonstellingslaan, de Démosthène Poplimontlaan en het gedeelte van de Dikke Beuklaan gelegen tussen de Schapenweg en de Tentoonstellingslaan) of 70 km/u of een woonerf (20 km/u) signaleren. Voor wie Brussel binnenrijdt geeft het bord ‘Bebouwde kom’ een snelheidsbeperking van 30 km/u aan. Op de website van Brussel Mobiliteit (www.stad30.brussels) kan u de toegestane snelheid per verkeersas bekijken op de kaart die de Brusselse regering op 16 juli goedkeurde.

30 km/u voor iedereen?

Inderdaad! De wegcode is daar duidelijk in: alle weggebruikers moeten zich aan de snelheidsbeperking houden, ook bussen, fietsers, steps… Dat geldt ook op vrijliggende fietspaden en eigen banen. Een snelheidsbeperking slaat dus op alle soorten voertuigen, gemotoriseerd of niet. De enige uitzonderingen zijn trams, hulpdiensten/prioritaire voertuigen en sneeuwruimers.

Meer info en interactieve kaart: www.stad30.brussels

Meer info voor Jette: Technische dienst Stadsmobiliteit en -aanleg - 02.422.31.07 - mobilite-mobiliteit@jette.irisnet.be