U bent hier: Home / Nieuws / Financiële hulp om het nieuwe schooljaar aan te gaan

Financiële hulp om het nieuwe schooljaar aan te gaan

Zoals elke ouder weet, brengt het begin van het schooljaar veel uitga­ven met zich mee: schoolmateriaal, buitenschoolse activiteiten,… Deze opeenstapeling van kosten kan een bron van stress zijn voor ouders.

Afhankelijk van uw financiële situatie kan het OCMW op verschil­lende manieren helpen en tussenkomen: kosten voor kinderopvang, inschrijving in een sportclub, schoolmateriaal en -reizen, taal­cursussen, logopedie, aankoop van een com­puter,… Deze kosten kunnen gedeeltelijk of volledig door het OCMW worden gedekt.

Indien u zich in een ingewikkelde finan­ciele situatie bevindt, aarzel dan niet om contact op te nemen met het OCMW, dat u op de best mogelijke manier zal begeleiden: 02.422.46.11 – cpas.ocmw@jette.brussels.