U bent hier: Home / Duurzaam Wijkcontract / Programmawijzigingen

Programmawijzigingen

Om zich aan te passen aan de realiteit op het terrein heeft het DWM twee aanpassingen in het programma doorgevoerd.

Bij dit proces van aanpassingen werd niet geraakt aan de ideeën van herwaardering van de openbare ruimte en burgerparticipatie, beiden van groot belang voor de ondernomen acties.

Waarom deze aanpassingen?

Daar zijn verschillende redenen voor. Bij de uitvoering van elk proces/programma duiken er obstakels op. Hoewel ze een probleem vormen, zijn ze gelukkig niet onoverkomelijk. Sommige vragen wel heel wat creativiteit om de operaties te kunnen formaliseren. En uiteraard zijn het niet alleen mislukkingen, maar gewoon verduidelijkingen van de acties die geleid hebben tot een herdefiniëring van de projecten.

Concreet draaien de programmawijzigingen rond:

 • Het definitief of tijdelijk niet verwerven van privéterreinen waardoor we het initiële project voor de realisatie van een crèche moesten aanpassen. Aangezien dit om een verplicht project ging, moest uitgekeken worden naar vervangende maatregelen.
   
 • De evolutie van het financiële partnership. Sommige externe bijdragen vielen weg waardoor de algemene budgetten moesten herzien worden om de belangrijkste realisaties voor de wijk te kunnen verzekeren. Nieuwe inbreng (Lojega) heeft dan weer bijgedragen aan de versterking van ons huisvestingsprogramma en maakte middelen vrij voor de ontwikkeling van de groene ruimten.
   
 • Budgettaire aanpassingen gelinkt aan:
  - Aanpassingen, aanpassingswerkzaamheden (de oude slagerij waar een recuperatie- en upcyclingatelier moest komen of het infrastructuurproject van een repair café zijn enkele voorbeelden)
  - Nieuwe varianten of herfomuleringen van socio – economische projecten die zowel een vermeerdering van het budget als een verlaging van de initiale investeringen met zich brengen.
  - Versterking van de ploeg van het DW Magritte om deze fase van operationalisering van de acties te kunnen opvangen.

Eerste programmawijziging

Klik op onderstaande documenten om de eerste programmawijziging te raadplegen die het Duurzaam Wijkcontract Magritte doorvoerde:

Tweede programmawijziging

Klik op onderstaande documenten om de tweede programmawijziging te raadplegen die het Duurzaam Wijkcontract Magritte doorvoerde: