U bent hier: Home / Mijn gemeente / Verkiezingen 2019 / Stemmen als buitenlander

Stemmen als buitenlander

Zowel Belgen als buitenlanders zijn stemgerechtigd voor deze verkiezingen. Voor Belgen geldt stemplicht. Dit betekent dat ze verplicht zijn te stemmen, voor zover ze voldoen aan de kiesvoorwaarden: 18 jaar oud, ingeschreven in het bevolkingsregister, beschikken over burgerrechten. Wie verzaakt aan zijn stemplicht, riskeert een boete en/of gerechtelijke vervolging.

Voor onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie gelden dezelfde regels, met dat verschil dat zij over kiesrecht beschikken en niet over kiesplicht. Als ze willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, moesten ze zich inschrijven op de kiezerslijst (afgesloten sinds 28 februari 2019). Wie zich ingeschreven heeft voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen, moet dit niet opnieuw doen.

Ook onderdanen van een staat die geen lidstaat is van de Europese Unie kunnen stemmen. Een bijkomende voorwaarde voor hen is dat ze al minstens vijf jaar in België verblijven. Daarnaast moet hij/zij natuurlijk ook aan de kiesvoorwaarden voldoen en zich vooraf als kiezer inschrijven (afgesloten sinds 28 februari 2019).

U kan ofwel zich in persoon aanbieden bij de administratie van de gemeente waar u uw woonplaats heeft om er het ingevulde formulier af te geven, ofwel uw aanvraagformulier per brief verzenden (dienst Demografie - Wemmelsesteenweg 100).

26 mei 2019: Gemeenteraadsverkiezingen

28 februari 2019: Uiterste datum inschrijving op de kiezerslijst voor buitenlanders

 

 
Privacy

Privacy