U bent hier: Home / Actualiteit / EU-burger in Jette? Stem dan op 26 mei 2019 voor het Europees Parlement

EU-burger in Jette? Stem dan op 26 mei 2019 voor het Europees Parlement

Op zondag 26 mei 2019 worden de leden van het Europees Parlement verkozen in de 27 lidstaten van de Europese Unie. Indien je als Europese burger in België verblijft, kan je in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval kan je echter niet deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land van herkomst.

Je moet je echter vooraf wel inschrijven op de kiezerslijst. Deze aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst moet ten laatste op 28 februari 2019 worden ingediend. Opgelet: als je als Europese burger als kiezer geregistreerd bent voor de gemeenteraadsverkiezingen, word je niet automatisch geregistreerd op de lijst met kiezers voor de Europese verkiezingen. Je moet je apart inschrijven voor de Europese verkiezingen via het online formulier dat u vindt op de specifieke website (zie onderaan).

 

Wie kan op 26 mei 2019 stemmen?

Om als Europese burger aan de Europese verkiezingen deel te nemen moet u aan vijf voorwaarden voldoen :

  • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten ;
  • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben ;
  • Minstens 18 jaar oud zijn ;
  • Over stemrecht beschikken ;
  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst, ten laatste op 28 februari 2019.

Inschrijven op de kiezerslijst kan via het online formulier dat u vindt op europeanelections.belgium.be