U bent hier: Home / Actualiteit / DW Magritte: Heraanleg openbare ruimte ‘Op het scharnierpunt’

DW Magritte: Heraanleg openbare ruimte ‘Op het scharnierpunt’

Het scharnierpunt van het Duurzaam Wijkcontract Magritte is de sector die zich situeert tussen de Esseghemsite (de vallei) en de Magrittewijk (de heuveltop en de heuvelrug). Het omvat in hoofdzaak de Jules Lahayestraat (tramspoor) en de Kleine Esseghemstraat. Begin juni starten de werken voor de heraanleg van deze sector, met het oog op de verbetering van de leefomgeving in het algemeen en van de infrastructuur voor voetgangers en fietsers in het bijzonder.

Nadat het DW Magritte-project voor de heraanleg van de sector ‘Op het scharnierpunt’ onderworpen werd aan een openbaar onderzoek, kreeg het op 20 maart 2020 een stedenbouwkundige vergunning van het Gewest. Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de bewoners en aan de voorwaarden van de vergunning, heeft het college beslist om het project op enkele plaatsen te wijzigen:

  • schrappen van de waterplaza (met name om de 8 bestaande parkeerplaatsen te behouden en 2 hoogstambomen aan te planten)
  • behoud van 2 parkeerplaatsen ter hoogte van de Jules Lahayestraat
  • inplanting van een autodeelstation (Cambio) zonder extra parkeerplaatsen te schrappen.

Gefaseerde werken

De werken voor de heraanleg van de openbare ruimte in de J. Lahayestraat, de Kleine Esseghemstraat en de Dapperheidsstraat starten op 2 juni en zullen 160 dagen duren. Ze zullen gefaseerd verlopen volgens deze planning:

  • Fase 1 – juni 2020: aanleg van het kruispunt ‘Op het scharnierpunt’ - J. Lahayestraat (zuidkant), Esseghemstraat en Dapperheidsstraat
  • Fase 2 – juli > september 2020: aanleg van de voetpaden in de J. Lahayestraat en van het tramperron voor de LoJeGa-gebouwen
  • Fase 3 – september > november 2020: aanleg van het voorplein LoJeGa en beplantingen

Parallel met deze werken gaat de MIVB verder met het vervangen van de tramrails in de J. Lahayestraat en zal Sibelga de openbare verlichting vernieuwen. Tijdens deze periode geldt een parkeerverbod en zal het autoverkeer niet toegelaten zijn. In functie van de vordering van de werken, zal ook de toegang tot de garages onmogelijk zijn. De straat blijft wel bereikbaar voor voetgangers.

Meer info over het project: www.cqd-magritte-dw.becqd-dw@jette.irisnet.be

Gratis bak voor klimplant

Woont u in de wijk en wenst u van deze werken gebruik te maken om mee te werken aan de vergroening van de Jetse straten? Het Duurzaam Wijkcontract Magritte stelt voor om gratis een bak voor een klimplant, inclusief houder, te installeren op uw voetpad. Deze ‘verticale tuintjes’ fleuren de omgeving op, ontmoedigen graffitispuiters en dragen bij tot het groene netwerk en de biodiversiteit in de stad. Indien u geïnteresseerd bent, vul dan het aanvraagformulier in via www.cqd-magritte-dw.be.