U bent hier: Home / Tot uw dienst / Aanvragen en formulieren / Erkenningen - Ongehuwde ouders

Erkenningen - Ongehuwde ouders

Alle erkenningen moeten het voorwerp uitmaken van een erkenningsaangifte bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand met samenstelling van een dossier.

Procedure

De erkenningsaangifte moet opgesteld worden bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats van het kind of in de gemeente van de woonplaats van de betrokkenen. De ouders moeten absoluut allebei aanwezig zijn. Naargelang de ouders al dan niet ingeschreven zijn in het nationaal rijksregister, zijn verschillende documenten noodzakelijk om de erkenningsaangifte op te stellen:

voor personen ingeschreven in het  rijksregister:

 • Een volledig afschrift van de geboorteakte van het kind
 • Een volledig afschrift van de geboorteakte van de ouders
 • Een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) van de ouders
 • Een getuigschrift van woonst van de ouders
 • Een attest van ongehuwdheid of van ontbinding van het huwelijk (echtscheidingsakte met melding van de definitieve echtscheidingsdatum, een overlijdensakte…)

Voor de prenatale erkenningen een medisch zwangerschapsattest met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.

voor personen niet in België geboren en/of niet ingeschreven in het rijksregister:

 • Een volledig afschrift van de geboorteakte van het kind
 • Een volledig afschrift van de geboorteakte van de ouders
 • Een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) van de ouders
 • Een getuigschrift van woonst van de ouders
 • Een nationaliteitsbewijs van de ouders
 • Een attest van ongehuwdheid ( echtscheidingsakte met melding van de definitieve echtscheidingsdatum, een overlijdensakte…)
 • Een attest van gewoonterecht

Voor de prenatale erkenningen een medisch zwangerschapsattest met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.

Voor buitenlandse documenten is een legalisatie of apostille vereist, in het land van herkomst. De documenten en de legalisaties moeten in het Frans of in het Nederlands door een beëdigd vertaler worden opgesteld. Alle documenten moeten recent zijn (geldigheid van maximum 6 maanden).

Wij raden u aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met de dienst Burgerlijke Stand van uw woonplaats.  

Dienst Burgerlijke Stand
Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Tel 02.423.12.70 - Fax 02.423.13.33
burgerlijkestand.1090@jette.irisnet.be