U bent hier: Home / Mijn gemeente / Verkiezingen 2014 / Stemmen via volmacht

Stemmen via volmacht

Kan je op zondag 25 mei niet persoonlijk gaan stemmen? Dan kan je iemand een volmacht geven om in jouw naam te gaan stemmen.

In welke gevallen kan je volmacht geven?

Ziekte / handicap

 • Welk attest heb je nodig? Medisch attest
 • Wie levert dit attest? Jouw geneesheer (mag geen kandidaat zijn)
 • Is een bezoek aan de dienst bevolking nodig? Neen

Beroepsredenen (zowel binnen- als buitenland)

 • Welk attest heb je nodig? Attest van jouw werkgever
 • Wie levert dit attest? Jouw werkgever
 • Is een bezoek aan de dienst bevolking nodig? Neen

Schipper, marktkramer, kermisreiziger (+ leden van het gezin)

 • Welk attest heb je nodig? Bewijs van woonst met vermelding van jouw beroep
 • Wie levert dit attest? Gemeentelijke dienst bevolking
 • Is een bezoek aan de dienst bevolking nodig? Ja, tenzij je het document aanvraagt via Irisbox.

Vrijheidsbeneming (vb. gevangenis, psychiatrische instelling,…)

 • Welk attest heb je nodig? Attest van vrijheidsbeneming
 • Wie levert dit attest? De directie van de instelling
 • Is een bezoek aan de dienst bevolking nodig? Neen

Geloofsovertuiging

 • Welk attest heb je nodig? Attest geloofsovertuiging
 • Wie levert dit attest? De religieuze overheid
 • Is een bezoek aan de dienst bevolking nodig? Neen

Studieredenen

 • Welk attest heb je nodig? Een studieattest
 • Wie levert dit attest? De religieuze overheid
 • Is een bezoek aan de dienst bevolking nodig? Neen

Vakantie in het buitenland

 • De nodige bewijsstukken (vliegtuigtickets, hotelboeking,…) dienen voorgelegd te worden aan de dienst bevolking voor het bekomen van een attest van de burgemeester:

Attest voor kiesgerechtigden voor de Europese, federale en gewestelijke verkiezingen
Attest voor kiesgerechtigden enkel voor de Europese verkiezingen

 • Beschik je niet over bewijsstukken, dan moet je een verklaring op erewoord (dit document is ook beschikbaar bij de dienst bevolking) afleggen. Een verklaring op erewoord is een schriftelijke verklaring dat je tijdelijk naar het buitenland gaat om niet-professionele redenen. Deze verklaring kan je hieronder downloaden en ingevuld opsturen naar de dienst Demografie van het gemeentebestuur van Jette (Wemmelsesteenweg 100). Een bezoek aan de dienst bevolking is niet strikt noodzakelijk.

Verklaring op erewoord voor kiesgerechtigden voor de Europese, federale en gewestelijke verkiezingen
Verklaring op erewoord voor kiesgerechtigden enkel voor de Europese verkiezingen

Aan wie kan je volmacht geven?

Je kan een volmacht geven aan een andere gerechtigde kiezer naar keuze. Iedere kiezer kan maar 1 volmacht krijgen.

Hoe geef je volmacht?

Je kunt een volmachtformulier afhalen bij de dienst bevolking of hier downloaden:

Volmachtformulier voor kiesgerechtigden voor de Europese, federale en gewestelijke verkiezingen
Volmachtformulier voor kiesgerechtigden voor de Europese verkiezingen alleen

Procedure

Het volmachtformulier wordt ingevuld en ondertekend door de volmachtgever en de volmachtdrager (de persoon die in jouw plaats gaat stemmen).

De persoon aan wie je volmacht hebt gegeven, moet volgende documenten afgeven aan de voorzitter van het stembureau vermeld op jouw oproepingsbrief:

 • Het ingevulde en ondertekende volmachtformulier
 • Het attest dat de reden van jouw afwezigheid bewijst (vb.medisch attest, attest burgemeester,...)
 • De oproepingsbrief van de persoon in wiens naam wordt gestemd (de volmachtgever)
 • Zijn/haar eigen oproepingsbrief
 • Zijn/haar eigen identiteitskaart

Waar moet de volmachtdrager stemmen?

De volmachtdrager moet stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Dit kan dus betekenen dat de volmachtdrager in twee stembureaus moet stemmen (het eigen stembureau en het stembureau van de volmachtgever).

Wat doe ik met de certificaten?

 • De certificaten kunnen afgegeven worden in het stembureau
 • De certificaten kunnen afgegeven worden op het gemeentebestuur (tot 1 maand na de verkiezingen)