U bent hier: Home / Mijn gemeente / Mandaten / Reglement mandaten leden van het College en de Gemeenteraad

Reglement mandaten leden van het College en de Gemeenteraad

Kadaster van de politieke mandaten, bezoldigingen en voordelen van de leden van het college en de Gemeenteraad van Jette.

Bezoldigingen, voordelen van allerlei aard en representatiekosten betaald in 2016

 • De ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen bevat de verplichting voor de gemeente om een jaarverslag bekend te maken :
 • een gedetailleerd overzicht van de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en alle representatiekosten die aan haar openbare mandatarissen toegekend zijn ;
 • een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen;
 • een inventaris van alle overheidsopdrachten die de gemeente toegewezen heeft, met per opdracht de vermelding, , van de begunstigden en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder overdracht van bevoegdheden toegewezen werd.
 • Verslag 2016 

Jette heeft beslist verder te gaan en een kadaster te publiceren met alle politieke mandaten, bezoldigingen en voordelen van haar publieke mandatarissen.

Leden van het college van Burgemeester en Schepenen :

Bezoldigingen : bedragen bepaald in het artikel 19§1 van de Nieuwe Gemeentewet.

Klik hier om de mandaten van het college te consulteren

Representatiekosten :

 • Burgemeester : 3.000 € / jaar
 • Schepenen : 1.000 € / jaar

De representatiekosten worden a posteriori terugbetaald op voorlegging van een bewijsstuk met de volledige informatie betreffende het bedrag van de uitgave en de verantwoording ervan.

De volgende uitgaven mogen als representatiekosten van de leden van het college van burgemeester en schepenen in rekening worden gebracht in de zin van de ordonnantie van 12/01/2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en de voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen:

 • De kosten voor restaurantbezoeken, ingediend door een lid van het college van burgemeester en schepenen voor de bespreking van een dossier dat onder zijn bevoegdheid valt
 • De kosten, ingediend door een lid van het college van burgemeester en schepenen voor een prijsuitreiking in het kader van een niet- gemeentelijke organisatie, met betrekking tot zijn functie;
 • De kosten voor de aankoop van bloemen en/of geschenken die in het kader van public relations worden geschonken op initiatief van een lid van het college van burgemeester en schepenen in het kader van een niet-gemeentelijke organisatie, met betrekking tot zijn functie.

Voordelen:

 • GSM kosten:
  • Volledige betaling van de GSM kosten van dhr Burgemeester.
  • Schepenen : 50 €/maand
 • MOBIB kaart : de MOBIB kaart is aan alle mandatarissen van de gemeenteraad en van het OCMW toegekend voor de MIVB, net als in alle Brusselse gemeenten. Dit brengt geen kosten voor de gemeenten met zich mee.

Andere mandaten: Klik hier om de andere mandaten van de leden van het college te consulteren.

Gemeenteraadsleden:

Klik hier om de mandaten van de gemeenteraad te consulteren

Zitpenning: 125 € bruto/zitting (Unieke Commissie, Gemeenteraad en Bijzondere commissie van financiën) – De Voorzitter van de Gemeenteraad (Pierre Dewaels) ontvangt een dubbele zitpenning voor de zittingen van de Gemeenteraad.

Voordelen:

 • Internetkosten : elk gemeenteraadslid ontvangt 25 €/maand voor een internetverbinding.
 • MOBIB kaart : de MOBIB kaart is aan alle mandatarissen van de gemeenteraad  toegekend door de MIVB.

Andere mandaten: klik hier om de andere mandaten van de gemeenteraadsleden te consulteren.

 
Privacy

Privacy