U bent hier: Home / Tewerkstelling / Examen Directeur Openbare Ruimte

Examen Directeur Openbare Ruimte

Het Gemeentebestuur van Jette zoekt een directeur Openbare ruimte (m/v/x) en zal binnenkort een aanwervings- en bevorderingsexamen organiseren voor deze functie (niveau A7).

Examenprogramma

Klik hier om de functiebeschrijving, de voorwaarden en het examenprogramma te downloaden.
 

Toelatingsvoorwaarden

 • Genieten van zijn burgerlijke en politieke rechten en een onberispelijk gedrag hebben
 • Voldoen aan een van de twee volgende voorwaarden:
 1. Sinds minstens 4 jaar een functie van de graad A5 (of van een gelijkwaardige graad in een andere openbare bestuur) uitoefenen of sinds minstens 4 jaar van de weddeschaal A5 genieten EN sinds minstens 4 jaar een leidinggevende functie uitoefenen.
  OF
 2. Houder zijn van een door een van de Belgische Gemeenschappen herkende Master EN minstens 8 jaar ervaring tellen in een leidinggevende functie in de afgelopen 15 jaar van zijn professionele loopbaan.
   

Inschrijving

Een geldige kandidatuur bevat volgende stukken:

 • Een ingevuld inschrijvingsformulier te downloaden op de website van de gemeente www.jette.be of af te halen bij de Personeelsdienst van het gemeentebestuur
 • Kopie van het Getuigschrift / Gelijkgestelde attest (toelatingsvoorwaarden 2)
 • Alle documenten die aantonen dat de kandidaat voorwaarden vervult, indien nodig (toelatingsvoorwaarden 1)
   

Kandidaturen

De kandidaturen met de nodige bewijsstukken moeten ingediend worden ten laatste op 14 juli 2017 - uiterste inschrijvingsdatum.   

Het inschrijvingsformulier is online beschikbaar. U kan ook solliciteren per aangetekend schrijven, ter attentie van :

De Heer Burgemeester Hervé Doyen
Aanwervingexamen DHR
Gemeentebestuur Jette
Wemmelsesteenweg 100
1090 Brussel

Het gemeentebestuur van Jette bevordert gelijke kansen. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, afkomst of handicap.
 

Meer infomatie: 02.423.13.24 – tclaisse@jette.irisnet.be

Personeelsdienst van het gemeentebestuur
Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100 (niveau 1B - bureau 137)
Open van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 14u (zomeruurrooster)
Tevredenheidsonderzoek website www.jette.be

Tevredenheidsonderzoek website www.jette.be